Normy techniczne dotyczące projektowania schodów wewnętrznych

Branża budowlana

Drewniane schody zabiegowe znajdziesz na www.oknostol.com.pl/schody/.

Wewnętrzne schody powinny być nie tylko wytrzymałe i wspaniale prezentujące się, ale też muszą być w pierwszej kolejności bezpieczne oraz wygodne w użytkowaniu. W trakcie projektowania domu bądź mieszkania dwupoziomowego trzeba zatem wziąć pod uwagę bieżące przepisy regulujące to, jakie parametry techniczne muszą bezwzględnie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – jakie normy muszą spełniać?

Bez względu na to, czy według projektu planujemy wewnętrzne schody szklane, betonowe lub drewniane, ich konstrukcja powinna spełniać wymienione w aktach prawnych normy. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdziemy wytyczne dotyczące tego, jak powinny wyglądać przepisowo wykonane schody. W tym akcie prawnym podano informacje o rozmiarach spoczników i stopni, całkowitej liczbie stopni w jednym biegu oraz jego minimalnej szerokości.

Zalecana szerokość i wysokość schodów – parametry

Jeśli planujemy mieć w domu wygodne schody, ich wymiary muszą gwarantować komfortowe ich użytkowanie przez każdego z lokatorów – także przez dzieci, osoby mające trudności z mobilnością i osoby starsze. Zgodnie z przytoczonym powyżej Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Zalecamy jednak wziąć pod uwagę, że najbardziej optymalne są stopnie o wysokości w granicach 16-18 cm. Szerokość stopni natomiast zależna jest od ich wysokości, a kalkuluje się ją wedle przytoczonej w dokumencie formuły.

Minimalna szerokość użytkowa biegu także jest wyznaczona w przepisach – wynosi ona nie mniej niż 80 cm, jednakże uważa się, iż wygodniejsze w eksploatacji są schody szerokie na co najmniej 1 metr. Szerokość spocznika, czyli podestu pomiędzy biegami, powinna natomiast wynosić nie mniej niż 80 cm.

W jednym biegu schodów stałych nie może być więcej niż 17 stopni. Nie dotyczy to jednakże m.in. budynków w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz mieszkań dwupoziomowych.

Warunki techniczne dla schodów wachlarzowych, zabiegowych oraz kręconych

Przepisy definiują również parametry schodów wachlarzowych, a więc takich, w których szczeble są w kształcie trapezów, dzięki czemu bieg tworzy łuk. Schody tego rodzaju są niebywale efektowne, a jeżeli będą starannie zaprojektowane, to także są wygodne. W tym przypadku szerokość stopni winna mieć co najmniej 25 cm – to zapewni bezpieczne ich pokonywanie.

Rozporządzenie wyszczególnia też parametry, jakie muszą posiadać schody zabiegowe i kręcone (spiralne). Nadmieniamy, że schody zabiegowe to schody, w których kierunek biegu się zmienia, ale nie posiadają one spocznika. Z kolei schody kręcone są konstruowane na planie koła. Jakie wymiary muszą posiadać wygodne schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, iż szerokość ich stopni winna mieć nie mniej niż 0,25 m i trzeba ją zapewnić w dystansie nie większym niż 0,4 m od poręczy balustrady zewnętrznej. Podobne wymiary należy zapewnić schodom kręconym, ale w tym przypadku odległość liczy się od słupa będącego koncentryczną konstrukcję schodów.

Lokalizacja firmy:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]