Transkrypcja aktu

Transkrypcja to nic innego, jak przeniesienie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru polskiego. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, wnioskuje o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL. Wniosek o rejestrację aktu […]

Continue Reading

Inwestycje w złoto i srebro a podatek VAT

Inwestycje w metale szlachetne trwale zagościły w świadomości wielu osób, które – dostrzegając słabości systemu finansowego, opartego o pieniądz fiducjarny – postanowiły przynajmniej część swoich oszczędności umieścić poza zasięgiem kolejnego, ewentualnego krachu. Celem inwestycji stały się głównie złoto i srebro, w postaci inwestycji w majątek fizyczny lub jego ekwiwalent w postaci papierów wartościowych. Złoto inwestycyjne […]

Continue Reading

Pomoc prawna w sprawach o likwidację polisolokaty

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego […]

Continue Reading

Pomoc frankowiczom – jakie działania może podjąć kancelaria prawna?

Krakowska Kancelaria Czarniak Baszczyn jest wyspecjalizowana w sporach z bankami i pozostałymi instytucjami z sektora finansowegooferującymi polisolokaty czy też kredyty we frankach . Zakres usług radcy prawnego Tomasza Baszczyna oraz adwokata Pawła Czarniaka jest bardzo szeroki – obejmuje występowanie w imieniu klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, a także spłaconych i wypowiedzianych. Dodatkowo są to […]

Continue Reading

Obsługa prawna obcokrajowców – Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno firm, jak i osób fizycznych. W skład zespołu naszej Kancelarii wchodzą adwokaci specjalizujący się w: prawie karnym i karnym gospodarczym – obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, błędów w sztuce […]

Continue Reading

Kancelaria prawna – prawo cywilne i prawa ochrony konsumentów

Kancelaria prawna Czarniak Baszczyn w Krakowie jest ulokowana w samym centrum – przy Rondzie Mogilskim. Taka lokalizacja sprawia, że na spotkanie z prawnikiem można łatwo dojechać z każdej dzielnicy miasta, jak również pozostałych miejscowości Małopolski, a także Śląska. Klientami Kancelarii są zarówno właściciele spółek i firm, jak i osoby indywidualne. Kancelaria prawna z Krakowa Krakowską […]

Continue Reading

Kancelaria prawna

Kancelaria usług prawnych Tomanek&Tomanek powstała na obszarze Gliwic i Zabrza już w 1999 r., założona przez Grażynę i Damiana Tomanek. Kancelaria prawna świadczy usługi zarówno dla osób fizycznych i prawnych. Służy stałym doradztwem prawnym, które polega na udzielaniu wskazówek w zakresie prawa, reprezentowanie klientów przed sądem, a także negocjacje. Podmioty gospodarcze mogą natomiast liczyć na […]

Continue Reading