Obsługa prawna obcokrajowców – Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło

Prawo

slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno firm, jak i osób fizycznych. W skład zespołu naszej Kancelarii wchodzą adwokaci specjalizujący się w:
prawie karnym i karnym gospodarczym – obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, błędów w sztuce lekarskiej, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i innych przestępstw komunikacyjnych, jak również wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o separację, rozwód, a także podział majątku z byłym małżonkiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, podniesienie, zmniejszenie lub ustalenie kwoty alimentów,
prawie sportowym – przygotowywanie i analiza umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów zawodników, wsparcie w negocjacjach kontraktowych i transferowych, reprezentacja klubów i zawodników w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, jak również przed sądami powszechnymi i polubownymi.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Znaczącym obszarem działalności Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie sporów związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno firmy zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w odnalezieniu się w zagmatwanych procedurach naszego prawa.
W ramach usług prawnych dla obcokrajowców Kancelaria podejmuje się spraw związanych m.in. z:
1. reprezentacją w sprawach o udzielenie bądź o przedłużenie zezwolenia na pracę na obszarze Polski,
2. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych bądź zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach karnych, przykładowo postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku bądź zastosowanie wobec osoby aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a także pozostałe działania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje też wsparcie prawne w postępowaniach z zakresu potwierdzenia nadania, posiadania oraz przywrócenia polskiego obywatelstwa, ale także uznania za obywatela Polski. Z kolei firmom chcącym przyjąć do pracy cudzoziemców, Kancelaria Śliz-Curyło służy wszechstronnym doradztwem w tym zakresie.

Lokalizacja firmy:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08