Co to jest metoda kasowa?

Usługi finansowe i rachunkowe

Na flobo.io uzyskasz więcej informacji o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą z reguły rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W tej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy należność od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po wpływie od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o wniesieniu należności za dostarczone produkty bądź wykonane usługi. Gdy takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i finalnie otrzymać od fiskusa bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta opłaty. Z uwagi na przytoczony wcześniej limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość rodzimych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy więc sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Wymagane jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi nie polecają przedsiębiorstwom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nierzadko odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez obsługujące je biura rachunkowe. Przeważnie powodem tego jest po prostu kwestia ciągłego pilnowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich pilnowania, by nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających miesięcznie kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Jednak już przy kilkudziesięciu fakturach nadzór wpłat przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia minimalizację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]