Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Usługi finansowe i rachunkowe

Szukasz wiadomości o nocie księgowej na 40 euro? Dobrze trafiłeś!

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Niecałą dekadę temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 i 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie czy stosować jako jeden z kroków procedury windykacyjnej?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Wypada zaznaczyć, że notę księgową można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, co więcej bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez lata dobrych relacji partnerskich. Wszak opóźnienie w przelaniu należności może być kwestią krótkotrwałych kłopotów finansowych albo zwykłego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Informacje o tym zawarto w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które wyposażone jest też w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]