Faktura proforma czyli tymczasowy rachunek sprzedaży

Usługi finansowe i rachunkowe

Dalsze informacje o tym, co oznacza faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale też i gros osób realizujących zakupy online, spotkali się przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie każdy jednakże wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym różni się on od typowej faktury.

Faktura proforma – dokument handlowy czy księgowy?

Po łacinie pro forma znaczy „dla pozoru”, dlatego częstokroć spotykamy się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Wypada jednak zatrzymać ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dokument handlowy, który rodzajem przedłożenia pewnej oferty. Nie stanowi dowodu kupna towaru czy wykonania usługi, a więc w myśl przepisów ustawy o VAT nie wywołuje następstw w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, gdyż dotyczy usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie została zrealizowana, toteż warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy wolno wystawić fakturę proforma?

Faktura proforma wygląda oraz zawiera te same dane co faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane stron,
  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • nazwę usług albo towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • określenie przewidywanej daty doręczenia towaru czy też realizacji usługi,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę należy oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej skutki podatkowe. Należy także pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, gdy odbiorca przeleje już przedpłatę czy też wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.