Jak rozwijać swoje kompetencje? O pracy z coachem

Usługi

Szukasz pomocy coacha kariery? Skieruj się tu.

Sektor zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu jest niezmiernie konkurencyjny i wymaga notorycznego dostosowywania się do jego aktualnych wymogów. Stąd tak istotny jest nie tylko rozwój zawodowy indywidualnego pracownika, lecz również wydajna organizacja pracy wieloosobowych grup pracowników w firmach. W takich działaniach najlepiej wspomóc się wiedzą profesjonalnego coacha.

Kto korzysta z usług coacha biznesu?

Wykwalifikowany coach kariery służy pomocą w rozszerzeniu zakresu kompetencji jednostki, przygotowuje ją na przyszłe wyzwania zawodowe i potencjalne zmiany. Dzięki temu może ona dużo szybciej nabywać nowe umiejętności, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale również daje szersze perspektywy awansu. Coach ogniskuje swoją uwagę na aspiracjach i zamiarach klienta, stąd sesje coachingowe zawsze mają charakter indywidualny, ukierunkowany na realizację uzgodnionych zadań. Kto zazwyczaj decyduje się na sesje coachingowe? Są to najczęściej dyrektorzy czy prezesi przedsiębiorstw, którzy pragną rozszerzyć własne umiejętności w sektorze kierowania i planowania pracy.

Praca z doradcą zawodowym – pierwszy kontakt i poznanie ambicji klienta

Fundamentem dającej pożądane skutki współpracy z coachem biznesu, jest gruntowne zrozumienie klienta. W związku z tym inicjująca sesja z coachem upływa na precyzyjnym ustaleniu aspiracji oraz oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, umiejętności, najdotkliwszych klęsk oraz najważniejszych zwycięstw zawodowych. Pozwala to ustalić, czy najlepszą drogą rozwoju będzie coaching czy może doradztwo oraz wstępnie uzgodnić częstotliwość i ilość sesji koniecznych do uzyskania zaplanowanych efektów. Rozmowa wstępna nie musi odbywać się z coachem twarzą w twarz – można umówić się na spotkanie przez komunikator czy też telefon. Po przeprowadzeniu ustalonej liczby sesji coach sporządza podsumowanie. Wymienia w nim, czy osiągnięte zostały wszystkie postanowienia, a także czy niezbędna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]