Jakie korzyści daje ochrona osób i mienia?

Usługi

Więcej szczegółów o ochronie osób i mienia.

Form zabezpieczania osób i mienia jest wiele. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji w większości przypadków korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można też wykorzystać system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia z pewnością utrudnią przestępcom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy pracującym w nich pracownikom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany budynek stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Lokalizacja firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]