Niezbędne badania wysokościowe

Usługi Wszystko o zdrowiu

Więcej o badaniach wysokościowych Bielsko - skieruj się tutaj.

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości przekraczającej trzy metry nad ziemią bądź podłogą. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych zawodów. Jak przebiegają te badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi odbywać się z zastosowaniem właściwych zabezpieczeń, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi bądź mające kłopoty ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem), neurologii oraz okulistyki. Badania wykonuje się poddając osobę badaną prostym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. W trakcie badań można też wykryć schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokości, poddanie się im jest więc szczególnie istotne. Nie trzeba obawiać się, że konieczne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, gdyż istnieje możliwość wykonania wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je jednorazowo. Pamiętając, iż podczas pełnienia obowiązków stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, że tak stanowi prawo, badaniom tego typu należy poddawać się co 2-3 lata. Osoby, które mają więcej niż 50 lat, są zobowiązani natomiast wykonywać je co 12 miesięcy.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]