Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Usługi

Na tlumaczalnia.pl uzyskasz więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Wraz z otwarciem się Polski na rynki z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń wykonują multum zwykłych i przysięgłych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, że w sieci bez trudu da się wyszperać darmowe narzędzia do translacji, nadal nie zastąpią one usług doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko obligatoryjne, przykładowo jeżeli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy wstępnie oszacować cenę przekładu. Od czego więc zależy cena tłumaczeń?

Czynniki kształtujące końcowy koszt tłumaczenia

Na to ile finalnie będzie kosztowała cię translacja dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest zwyczajowo o kilkadziesiąt procent tańsze niż przekład w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niemiecki, holenderski) albo romańskich (francuski, hiszpański) będzie najczęściej tańszy aniżeli translacja z mniej popularnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w dokumencie tematy. Przekład artykułów medycznych, prac akademickich bądź kontraktów handlowych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji niepożądanych pomyłek.
4. Termin realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Dlaczego przekład uwierzytelniony to większy wydatek?

Trzeba wspomnieć, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu lub świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny, a także oznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, oryginału bądź kopii. Tłumacze przysięgli zazwyczaj posiadają stały cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie potrzeby zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]