tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Kraków, tłumaczenia rosyjski Kraków

Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Usługi

Ubiegłe lata to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też duża część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia studiów bądź pracy w Polsce.

Kiedy potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, jak również dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, by pracować w tym zawodzie, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]