W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Usługi

Badania psychologiczne Bielsko - więcej szczegółów o tych usługach.

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego typu testom. Są one konieczne w przypadku kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Można stwierdzić zatem, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć tylko wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem odpowiedniej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek osoby badanej, ponieważ badane parametry słabną wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co 5 lat, ale jeżeli mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, muszą wykonywać badania każdego roku.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]